Hjem Software Service Produkter Applikationer
Krystaldyrkningssystem med sammenbygning af reagenspumper til µL og sprøjtepumper til nL.Systemet leveres med styring til forskellige pladetyper.
Automatisk Magnetic Beads Extraction, på optimeret kompagt instrument uden brug af robotter.
DNA prøveforberedelse ved hjælp af  SPE kolonneteknikker.
PrepEASY prøveforberedelse til massespektrometer.
ELISA-system med 96 kanaler og TempEASY 4 positione rsinkubator. Kan håndtere rør 96- og 384 huls plader.
Reformatering med flere robotter, frysere, sealer, optøningsstationer, pipetteringssystemer, capper mm., samt et lukket afsnit med kontroleret inert atmosfære.
Reformatering med flere robotter, frysere, sealer, optøningsstationer, pipetteringssystemer, capper, centrifuge mm.
ELIASy ELISA System med vasker, reader, inkubator, barkodelæser og ryster.
DispEASY er et system til udtrække aktive stoffer i tabletter og pulvre under kontroleret forhold.
TubeEASY er et 3 meter langt pick & place system, her omgivet af termostatbade, NMR og barkodelæser. Instrumentet her er til bestemmelse af fedtinhold i planteolier. Systemet styres af TubeEASY skedulerings- software, med hasteprøve-funktion og online continous loading.
Piercing af membraner til pipettering af lukkede rør og plader.
Pipetteringsrobot med transportbånd og barkodelæsning.
iWashiDisp plade coatningssystem med barkodelæsning og stakkefunktion.
StackEASY er et system til håndtere vask evt. læsning evt. pipettering. Systemet er baseret på klodser og kan sammenstykkes eller udviddes efter behov.
PetrEASY er et mikrobiologisystem til skåle, rør og plader. Udsåning, seriefortynding og styrkebestemmelse af antibiotika. Kan også anvendes til boulionrør.
Pipettering af vanskelige prøver med høj eller lav viskositet.
Prøveforberedelse og online UV/VIS fotometri.
Bibliotekssoftware til stof- eller prøve-biblioteker. Håndtering af location, mængde, validitet, alder, mm.
Frem